Profil kanału serii DSCProfile kanałowe nadają się do produkcji kolejek jednoszynowych i suwnic podwieszanych o udźwigu od 125 kg. do 1000 kg.
Ruchy poprzeczne i długie ruchy to pchanie / ciągnięcie
Systemy jednoszynowe i suwnicowe nadają się do zawieszenia na dolnym kołnierzu belek nośnych.
  • Profile są profilami stalowymi i są częścią systemu modułowego zaprojektowanego z myślą o łatwości montażu i instalacji.
  • Operacja instalacji (montażu), modyfikacji lub przemieszczenia jest możliwa dzięki skręceniu standardowych modułów, bez konieczności spawania.
  • Profile kanałów dostępne są w trzech rodzajach: małe, duże i wzmocnione.
  • Wybór rodzaju profilu związany jest z nośnością i rozstawem zawieszeń.
  • Dostępne pojemności wynoszą od 125 kg. do 1000 kg.
  • Zasilanie elektryczne realizowane jest za pomocą płaskiego kabla zawieszonego na suwakach lub wózkach kablowych biegnących wewnątrz profilu kanału lub poprzez system przewodów (szyny mocowane na zewnątrz profili kanału).
  • Zestawy kolejek jednoszynowych/dźwigów są dostarczane ze wszystkimi elementami niezbędnymi do instalacji, śrubami łączącymi, ogranicznikami końcowymi z ogranicznikami lub bez, podwieszeniami szyn dolnych i wózkami pchająco-ciągnącymi zarówno dla wciągnika, jak i żurawia.
Powrót